750ml-1000ml薄壁餐盒專用注塑機
183/283/383系列薄壁餐盒專用注塑機采用伺服驅動系統,與普通液壓機相比,節能達30-50%,最高射膠速度超過200mm/s,最高熔膠轉速...
www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com www.pingguotuixin.com